!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp. En vanlig missuppfattning gäller stopp i avloppen. Ett stopp i toalett eller avlopp beror nästan aldrig på stopp i fastighetens avloppsledningar utan på stopp i golvbrunnar, silar och vattenlås i lägenheten. Således är det medlemmen som ansvarar för och själv bekostar eventuella åtgärder. Du avgör om du vill rensa själv eller vilken rörmokare du eventuellt vill anlita. Fel på avlopp, kranar eller WC liksom dropp från värmeelement skall omedelbart anmälas till felanmälan. Ingrepp i vatten och avloppssystemet får endast göras av fackman. Varje ingrepp i vattensystemet kan kräva att delar av huset stängs av. Inga avstängningar gör på fredagar eller dag före helgdag. Vid varje tillfälle då ingrepp görs för underhåll och för utbyte av t ex handfat, toalettstol etc ska avstängningskranar, balofix, monteras på inkommande vattenledningar. Detta betalas av föreningen. Senaste stamspolningen är gjord år 2017.

Uppdaterad 2017-10-24