!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

El

Elavbrott. Innan du ringer och anmäler felet, kontrollera om bara den egna lägenheten berörs eller om även andra delar av huset och eller gatubelysningen är berörda. Om bara den egna lägenheten berörs kontrollera att lägenhetens säkringar och eventuelle jordfelsbrytare i elcentralen som är placerad i lägenhetens hall är hela heller inte har löst ut. Är en av dina huvudsäkringar sönder vid elmätaren i källaren gör du en felanmälan. Löser din jordfelsbrytare ut är felet i din lägenhet, med stor sannorlikhet. Vill du ha hjälp med lägenhetsfel måste du stå för denna kostnad själv.

Elabonnemang. Ditt eget elabonnemang är kopplat till anläggningsidnumret. Dettta nummer finns på ditt avtal eller elfaktura. Är du tillträdande medlem be föregående ägare om numret så blir det lättare att teckna nytt abonnemang. Föreningen har inte anläggningsidnumren.

 

Uppdaterad 2018-03-19