!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Klimatansvar Energi Miljö

EU's mål år 2020, 20 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990.

Tips

Diskmaskin. Det går åt mindre med vatten och energi genom att använda diskmaskinen än att handdiska.

Källsortera. Genom att källsortera spar man både energi och minskar utsläppen av växthusgas och kemikalier.

Rätt temperatur. 18 grader i sovrum så sover du bättre. 20 grader i övriga rum så mår din kropp bättre. Om du fryser, sätt på dig en tröja. Varje grad är lika med ca 800 kWh i inbesparing.

Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett. Står kranen och droppar ett helt år slösar du nästan 9.000 liter vatten. Det motsvarar 270 kronor i vatten- och avloppskostnad, plus 440 kronor för uppvärmningen om det är varmvatten som droppar.

Kemikalier. Inventera och byt ut, eller sluta använd onödiga kemikalier. T ex sköljmedel och parfymerat tvättmedel har en stark miljöpåverkan på naturen och kroppen.

Transporter. Gå eller åk kollektivt. Ju mer du går desto bättre mår kroppen.

Energispar och miljöprojekt på Ängsknarren

Kansli, källsortering av papper och avfall, 2014
K2, Garaget, sänkning av temperaturen under vintern, 2015
Tvättstugor, byte av torkhållare och tvåldispenser, 2015
Tvättstugor, byte av wc-stolar och energisparblandare, 2015
K2, Garaget, byte till EC-fläkt, 2016
K2, Återvinningsrummet, återanvändning av möbler, 2016
Allmänbelysning, byte till LED, (2016-2017)
Ytter- och parkbelysning, byte till LED, (2017)
Inventering av kemikaler använda av förvaltningen, (2017)

Energideklarationer enl nedan

Dokument

energidekl hus 1 G14-24.pdf 2016-03-15
energidekl hus 2 K40-50.pdf 2016-03-15
energidekl hus 3 K28-38.pdf 2016-03-15
energidekl hus 4 K16-26.pdf 2016-03-15
energidekl hus 5 K4-14.pdf 2016-03-15
energidekl hus 6 L71-81.pdf 2016-03-15

Uppdaterad 2018-09-27