!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskydd

Brandincidenter kan få allvarliga konsekvenser. Som boende är du skyldig att löpande kontrollera brandskyddet i din lägenhet. Felanmäl rökvarnare omedelbart om den inte fungerar. Att byta ut gamla elcentraler, elledningar, brytare och elkontakter rekomenderas. Jordfelsbrytare räddar många liv och hindrar att brand uppstår. Nedan finns ett antal handlingar om brandskydd. Mera information finns hos Brandskyddsföreningen och Elsäkehetsverket.

Dokument

Förebygg brand i hemmet.pdf 2015-12-10
Sju steg till ett Brandsäkert hem.pdf 2015-12-10

Uppdaterad 2016-03-24