!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Info till mäklare & långivare

Hemsidans uppdateras varje vecka och har den senaste informationen. Planer på höjningar av medlemsavgift offentligörs inte utan delges till medlemmarna om det är aktuellt. Avgift för TV och bredband ingår i medlemsavgiften och särredovisas inte.

Vid visning av lägenhet. Uppställninge av port under visning eller annat är inte tillåtet i någon form. Ni får lösa det hela genom t ex vakt eller tillfällig kod. Tillfällig kod beställs hos förvaltaren. Ställs port upp kommer jouren tillkallas och lägenheteinnehavaren bli debiterad jourutryckningen med 2 400,- kr.

Info om föreningen vänligen se Fakta.

Info om pantförskrivningar se Pantförskrivningar & överlåtelse.

Info till köpare se Inför köp av lägenhet.

Ritningar finns under rubriken Ritningar.

Mäklarbild beställs hos lina.hedin@fastighetsagarna.se. Ange korrekt lägenhetsnummer och uppdragsgivare.

Medlemsansökan

Till medlemsanssökan ska köpeavtal och kopia på lånelöfte eller UC bifogas, annars kan inte ansökan prövas. Förvaltningen önskar även mobiltelefonnummer och e-postadress till alla sökande. Area enl ekonomisk plan ska anges. Är handlingarna fel ska de rättade handlingarna vara undertecknade i original. Handläggningstiden är normalt bara en vecka om kompletta och rätta handlingar kommer till förvaltningen.

Skicka handlingarna till Brf Ängsknarren 2001
                                    Kristinebergsv 24, bv
                                    112 44  Stockholm

Skicka pantförskrivningar enl Pantförskrivningar & överlåtelse.

Förtydligande av stadgar

Villkor för ägande och medlemskap i Brf Ängsknarren enligt föreningens stadgar § 8, stycke 4 och 5.

Förvärv av andel, ägande och medlemskap tillämpas enbart om bostadsrätten innehas av makar, partner i registrerat partnerskap, sambo enligt lagen för sambos i gemensamt hem skall tillämpas.

Detta medför att ägande av bostadsrättslägenhet endast kan fördelas mellan makar, sambo etc enligt ovan.

Fördelning kan inte genomföras mellan medlemmar och deras barn, närstående, vänner eller andra personer.

Uppdaterad 2018-05-22