!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fakta

Brf Ängsknarren 2001
Org nr 769607-2912
Fastighetsbeteckning Ängsknarren 4
Taxeringsvärde 670,6 mnkr
Egen tomtmark
Uppfört 1979-1980
Arkitekt Kaj Sucksdorff

Egen förvaltning med kansli på Kristinebergsv 24
Förvaltare 100 %
Fastighetsskötare 50 %

Försäkringsbolag Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Hus 1 Geijersvägen 14-24
Hus 2 Kristinebergsvägen 40-50
Hus 3 Kristinebergsvägen 28-38
Hus 4 Kristinebergsvägen 16-26
Hus 5 Kristinebergsvägen 4-14
Hus 6 Lindhagensgatan 71-81
Garage Kristinebergsvägen 2

Antal lägenheter, 324
Lägenhetsyta kvm, 24 754
Antal portar, 36
Hissar, 36
Lägenhetshyresgäster, 34
Lokalhyreskontrakt, 44

Varmgarage
Garageplatser, 186
MC-gargeplatser, 13
Entreprenörsparkering, 4
Barnvagnsrum, 38
Cykelrum, 10
Skyddsrum, 4
Bredband, upp till 1000 Mbit
Kabeltv COM HEM
Gästlägenhet
Fritidslokal
Hobbylokal
Gästparkering, 2
Boulebana
Återvinningsrum
Grillplatser, 6
Lekgårdar, 3
Tvättstugor, 12
Tvättmaskiner, 26, varav 2 större
Centrifuger, 2
Torktumlare, 12
Torkrum, med avfuktare 12
Varmmanglar, 6
Kallmanglar, 6
Förskolor, Stockholms stad, Fsk Pilfinken & Fsk Ängsknarren 

De större projekten efter år 2002
Dränering, 2005
Porttelefonsystem, 2005
Trappuppgångar, 2005
Undercentraler fjärrvärme, 2005
Fläktsystem inklusive styr, 2007
Hissar, 2009-2014
Portar och partier, 2010
Dörrar baksida, 2010
Tvättstugor med torkrum, 2010
Garagebelysning, 2010
Garagegolv målning, 2011
Eluppvärmd takavvattning, 2012
Soprumsdörrar, 2013
Återvinningsrum golv, 2013
Dörrar baksida förskolor, 2014
Ytterbelysning förskolor, 2014
Garage & återvinningsrum, kameraövervakning, 2014
Fasadrenovering hus 6, 5 och 4, 2014
Fasadrenovering hus 1, 3 och 2, 2015
Gästlägenheten, totalrenovering, 2015
Tvättstugor, varmmanglar tre st, 2015
Återvinningsrum, nytt dörrparti, 2015
Hus 6, omdragning av takavvattning, 2015
Återvinningsrum, sprinklerinstallation, 2016
Garaget, ventilation, byte till EC-fläkt, 2016
Hus 1-6, tak, gångbryggor & stegar, 2016
Hissar, nya mattor, 2016
Samordnad upphandling säkerhetsdörrar, 2016
Garaget, öppning av hela plan 3300 för uthyrning, 2016
Garaget, golv infart & ramp förstärkning med kolfiber, 2016
Gårdar & trädgård, ny häckplantering & statushöjning, 2016
Hus 4, 5 & 6, dörröppnare, uppgradering, 2016
Garaget, kameraövervakning, utökning, 2016
Hus 6, elmätarrum, nyinstallation säkerhetsdörrar, 2017
Fritidslokal, totalrenovering och utökning av yta, 2017
Trappuppgångar, ny LED-belysning, 2017
Garaget, nya dörrmiljöer och Aptus för ökad säkerhet, 2017
Allmänutrymmen och lägenhetsförråd, ny LED-belysning, 2017
Hus 6, nya dörrmiljöer och Aptus för ökad säkerhet, 2017
Tomt och gårdar, ny belysning, Pollare med LED, 2017
Fasad & genomgångar, ny belysning LED, 2017
Gästparkering, 2 st, 2017
Hus 1-5, nya dörrmiljöer och Aptus för ökad säkerhet, 2017
Samordnad upphandling säkerhetsdörrar, 2017
Hus 1-6, trappuppgångar, golvbehandling mattor och golv, 2017
Tvättstugor, LED-belysning, 2017
Portar och gårdsdörrar, byte av låskistor, 2017
Hus 2 & 4, utflyttad inbyggda takavvattnare, 2017
Hus 6, källarfönster, inbrottsgaller, 2018
Gårdar, lekplatser, uppgradering av ytor, 2018
Cykelrum, de fyra större, automatiska dörröppnare, 2018
Hobbylokal, renoverad, 2018 
Portar, 36 st, förstärkning partier, LED-belysning, 2019

* * * *

 

Uppdaterad 2019-01-11