!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsnr & mantalsskrivningsadress

Som du säkert känner till har skatteverket kommit ut med nya lägenhetsnummer. Dessa är att betrakta som en förlängning av det som kallas mantalskrivningsadress. Tidigare har man varit "skriven på" en gatuadress med postnummer och ort. Skatteverket vill nu att man skall förtydliga detta mer och därför lagt till kravet på att ange även lägenhet och på vilken våning denna befinner sig. Därav listan som finns på anslagstavlan i ditt trapphus. Se även info från Skatteverket.

Dock skall du fortsätta använda det numret som står på karmen till din ytterdörr för all kommunikation inom Ängsknarren. Vi måste ha unika nummer för varje lägenhet i beståndet. Skatteverket har ju samma nummer i varje trapphus.

Ditt ängsknarrennummer finns också anslaget på anslagstavlan i trapphuset bredvid mantalskrivningsnumret så du lätt kan identifiera din lägenhet. Använd alltid Ängsknarrens nummer vid kommunikation och felanmälningar.

I nedan dokument kan du se vad du har för lägenhetsnummer i din mantalsskrivningsadress.

Dokument

mantalskrivningsnr#02.pdf 2015-01-28

Uppdaterad 2016-12-16