!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Pantförskrivning & överlåtelse

Pantförskrivning

Det finns inget centralt register över belånade bostadsrätter utan registreringen handläggs av den kamerala förvaltaren.

Skicka nya, upphörande och ändringar direkt till;

Lina Hedin
e-post lina.hedin@fastighetsagarna.se
tfn 08 617 76 00

Fastighetsägarna Service Stockholm AB 
Box 12871 
112 98 Stockholm

Meddela din långivare att ovan hanterar pantförskrivningen. När du själv sänder över pantförskrivningshandlingen till den kamerala förvaltaren skall du först kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren, samt lånenummer finns med.

Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningsdokument snarast insändas till kamerala förvaltaren för avnotering. Sker inte detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt.

Pantförskrivningsavgift, 1% av basbeloppet, tas ut av medlemmen för varje kredit. Överlåtelseavgift, 2,5% av basbeloppet, tas ut av köpande/ tillträdande medlem vid försäljning.

Överlåtelse av bostadsrätt

Om du avser sälja din bostadsrätt ta kontakt med kamerala förvaltaren, se ovan.

Om du belånat din bostadsrätt, måste lånet lösas i samband med överlåtelsen eller övertagas av köparen. Om du är osäker över om din bostadsrätt är belånad har kamerala förvaltaren detta registrerat. 

En överlåtelse måste vara skriftlig. Är du gift måste din make/ maka också godkänna överlåtelsen, även om hon/ han inte är registrerad ägare. Detta är ett sk äktamakegodkännande.

Du måste överlåta minst 10% av bostadsrätten för att det skall godkännas. Mindre del än så betraktas som andrahandsuthyrning. Överåtelse får inte ske till juridisk person.

Förtydligande av stadgar

Villkor för ägande och medlemskap i Brf Ängsknarren enligt föreningens stadgar § 8, stycke 4 och 5.

Förvärv av andel, ägande och medlemskap tillämpas enbart om bostadsrätten innehas av makar, partner i registrerat partnerskap, sambo enligt lagen för sambos i gemensamt hem skall tillämpas.

Detta medför att ägande av bostadsrättslägenhet endast kan fördelas mellan makar, sambo etc enligt ovan.

Fördelning kan inte genomföras mellan medlemmar och deras barn, närstående, vänner eller andra personer.

Uppdaterad 2018-06-27