!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsupplåtelse

Upplåtelse i andra hand kan medges under en begränsad tid, max sex månader åt gången. Därefter prövas ärendet på nytt. En skriftlig ansökan skall lämnas till förvaltaren, som styrelsen sedan behandlar. Efter styrelsens godkännande kan uthyrning ske. Normal handläggninstid kan vara upp till en månad beronde på styrelsens sammanträden.

Upplåtelse i andra hand kräver särskilda skäl, till exempel

  • Tillfälligt arbete på annan ort.
  • Studier på annan ort.
  • Utlandstjänstgöring
  • Provbo ett samboförhållande, ansökan beviljas för ett år.
  • Sjukdom
  • Familjeskäl, barnen i skola på annan ort.
  • Familjeskäl, vård av sjuk nära anhörig på annan ort.

Andrahandsuthyrning av spekulativa skäl som t ex att försöka marknadsoptimera en bostadsrättsförsäljning är inte tillåtet.

Tänk på att om du hyr ut så är du ansvarig för att månadsavgiften betalas och att hyresgästen följer de regler och stadgar som finns.

Tänk även på att kommunikationen mellan förvaltningen och dig måste fungerar. Meddelande som läggs i ditt brevinkast ansvarar du för att dessa kommer dig tillhanda.

Om hyrestiden överstiger två år måste överenskommelse om avstående av besittningsskydd upprättas.

F o m 2016-01-01 tar föreningen ut en avgift på kr 300,-/ kalendermånad av lägenhetsinnehavaren för andrahandsuthyrning. Avgiften läggs på din avi. Avgiften är till för att täcka föreningens merarbete vid andrahandsuthyrning.

Du kan ladda ner en ansökningsblankett i pdf-format nedan. Lämnas till kansliet på Kristinebergsvägen 24 bv eller skickas till forvaltaren@angsknarren.se.

Dokument

andrahandsupplåtelse.pdf 2016-09-07

Uppdaterad 2017-10-24