!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning 2019

Valberedningen arbetar med att  ta fram förslag på styrelseledamöter och suppleanter till stämman för beslut. Valberedningen väljs vid varje stämma

Valberedningens mål är att skapa en styrelse som, förutom att inneha rätt kunskap, speglar de boende i föreningen så mycket som möjligt vad gäller ålder, kön, familjesituation och hur länge man bott i föreningen.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kontakta valberedningen på e-post valberedningen@angsknarren.se eller direkt till ledamöterna nedan. Är du intresserad av att vara med i valberedningen kan du anmäla detta vid stämman.

Valberedningen arbetar med att söka nya kandidater till styrelsen mellan december och februari varje år. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen är den bästa tiden att ta kontakt mellan november t o m januari.

 Valberedningen

 Adress

 Telefon

 Anders Eriksson

 Kristinebergsvägen 34

 070 143 93 12

 Anna Liljedahl, samk

 Kristinebergsvägen 8

 070 922 98 86

 Roger Strömbäck

 Lindhagensgatan 71

 070 741 25 68

Uppdaterad 2018-05-09