!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkring

Föreningen har en försäkring som täcker skador på själva fastigheten och husen. Gränsdrageningen på ansvaret regleras framför allt av stadgarna och ordningsreglerna. De boendes inventarier täcks inte av ovan försäkring. Föreningens försäkringsbolag är Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. 

För varje enskild lägenhet, med bostadsrätt eller hyrd, har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Det är en mycket stark rekommendation från styrelsen att varje lägenhetsinnehavare tecknar en lägenhetsförsäkring hem- bostadsrättsförsäkring som omfattar de eventuella skador som inte täcks av fastighetsförsäkringen.

Styrelsen rekommenderar varje medlem och hyresgäst att tala med sitt försäkringsbolag om lägenhetsförsärkringar, tilläggsförsäkringar osv.

De vanligaste skadorna på Ängsknarren är vattenskador i kök och badrum. Utövar man regelbunden kontroll och använder sig av läckageskydd under diskmaskin, kyl och frys är risken mycket liten för skador. Detta är också krav enl våra ordningsregler.