!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Cyklar & barnvagnar

Cyklar och barnvagnar parkeras i cykelrum och cykelställ respektive barnvagnsrum. P g a brandsäkerhetsskäl får de inte parkeras i portar, källargångar, gräsmattor eller i trapphuset. Allt som är felparkerat tas bort utan avisering.

 

Cykelrum och cykelställ är till för hela och funktionsdugliga cyklar. Rensning kan ske utan avisering. Har du en cykel som inte uppfyller kraven får du t ex förvara den i ditt lägenhetsförråd. Förvaras det andra saker i cykel- och barnvagnsrum rensas det utan avisering.

Stöldrisk föreligger för din cykel. Lås fast den i cykelstället, även inne i cykelrummet.

 

Cykelrum

Geijersvägen 18, stora till vänster, lilla till höger

Kristinebergsvägen 46
Kristinebergsvägen 30, 32 & 34 i källargång
Kristinebergsvägen 16

Kristinebergsvägen 22 i källargång

Lindhagensgatan 71

Lindhagensgatan 73

 

Motorcyklar och mopeder får inte parkeras i cykelrummen p g a brandrisken.

 

Barnvagnsrummen får användas till barnvagnar. Nycklar till barnvagnsrum kan köpas genom förvaltningen för 200,- kr styck. Avgiften som tas ut är ren självkostnad på din avi för medlemsavgift/ hyra.

 

Nyckel till cykelrum får du genom att beställa access till rummen via din nyckelbricka/ tagg.

 

Ladda ner pdf-filen nedan och fyll i den. Lämna ner blanketten till förvaltningen så öppnar vi dina låsbrickor/ taggar till närmast cykelrum. Skickar du blanketten via e-post behöver du inte underteckna den.

 

Luftpumpstation. Du kan pumpa din cykel, barnvagn, rullator mm utanför tvättstugan vi Kristinebergsvägen 30. Alla sorters ventiler går att pumpa. 

 

 

Dokument

cykelrum.pdf 2016-08-30

Uppdaterad 2019-01-05