!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Säkerhet

För allas vår säkerhet finns det ett antal regler som är tvingande. En del av dessa är tvingande på grund av myndighetskrav.  

Brandvarnare. Föreningen tillhandahåller en brandvarnare per lgh. Den placeras i taket i hallen. Har du en varnare som börjar pipa beror det på att batteriet behöver bytas. Det skall vara ett vanligt 9 volts-batteri. Har din brandvarnare fasta batterier gör en felanmälan så byter vi ut den. AKTIVMOTBRAND.SE

På grund av brandrisk och utrymningsskäl är det förbjudet att placera cyklar, kälkar, barnvagnar och andra tillhörigheter i de allmänna utrymmena såsom trappuppgångar och källargångar. Returpapper får inte ställas i trapphuset utan skall föras till grovsoprummet för återvinning. 

Ytterportarna får inte ställas upp. Källardörrar skall hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott. I och med områdets porttelefon/ kodlås och nyckelbrickor hålls dörrarna låsta dygnet runt. Hjälp till att hålla oinbjudna gäster ute. Ställ inte upp dörren om du väntar en gäst. Be dem ringa på porttelefonen istället. 

Lägenhetsdörrarna är bostadsrättshavarens ansvar respektive föreningens ansvar för hy­reslägenheterna. Byte av dörr och komplettering av befintlig dörr med gallergrind innanför dörren är tillåtna åt­gärder. Dörrens utseende och färg skall anpassas till övriga befintliga dör­rar i fastigheten, skall anmälas till förvaltaren för godkännande. Det är speciellt viktigt att utseendet på respektive våningsplan blir enhetligt. Tänk på att säkerhetsdörren eller grinden inte får hindra din utrymning vid brand.

Kameraövervakning finns sedan december år 2014 i återvinningsrummet och garaget för din personliga säkerhets skull.

Skyddrum 
Hus 1, Geijersvägen 22-24, ingång Geijervägen 22, rymmer ## personer.
Hus 3, Kristinebergsvägen 16-18, ingång Kristinebergsvägen ##, rymmer ## personer.
Hus 4, Kristinebergsvägen 18-20, ingång Kristienbergsvägen ##, rymmer ## personer.
Hus 6, Lindhagensgatan 73-75, ingång Lindhagensgatan ##, rymmer ## personer.
Skyddrummen är besiktade 2018 och ska besiktas var tionde år.