!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

 Ordförande  Adress  Telefon  Invald

 Jack Lindstedt

 Geijersvägen 18

 076 623 79 85   2004

 Sekreterare

 

 

 

 Karin Wing

 Geijersvägen 20

 072 381 10 36

 2004

 Kassör

 

 

 

 Christina Barnard

 Lindhagensgatan 77

 070 939 20 85 

 2011

 Ledamöter

 

 

 

 

 

 

  

 Kristoffer Jarmelid

 Kristinebergsvägen 24

 070 370 70 49

 2016 

 Gunnar Krånghed

 Kristinebergsvägen 50

 076 517 25 52

 2013

 Magnus Lorichs

 Lindhagensgatan 75

 070 413 11 75

 2016

 Suppleanter

 

 

  

 Sebastian Dehman

 Lindhagensgatan 73

 070 657 10 94

 2018 

 Hans Hedlund

 Lindhagensgatan 81

 072 200 75 20

 2018 

 Gunilla Sterner

 Kristinebergsvägen 40

 070 530 88 03

 2006 

 Revisorer

 Auktoriserad

 

 

 

 Per Göran Mattis

 Grant Thornton

 

 2003

 Suppleant

 

 

 

 Per Lundfors

 Grant Thornton

 

 2011

 

Årsstämma hålls varje vår, då medlemmarna också väljer styrelse. Denna består av lägst fem och högst sju ledamöter, varav en ordförande, en sekreterare och en kassör samt högst tre suppleanter. 

Mandatperioden är två år utom för ordförande som väljs på ett år. Styrelsemedlemmar kan omväljas. 

 

Uppdaterad 2019-01-08