!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen

Hej och välkommen till Brf Ängsknarren 2001.

Vi hoppas att du som medlem i föreningen trivs med ditt val att bo på Kungsholmen och i vår förening.

Styrelsens uppgift är i första hand att förvalta föreningens ekonomiska intressen så att du och alla andra i föreningen upplever ett tryggt boende.

Vi har ett gemensamt ansvar för föreningen.  Det framgår i stadgar och boenderegler vad du som enskild medlem ansvarerar för i din lägenhet respektive det som föreningen åtar sig att gemensamt förvalta.

Det är viktigt att vi tillsammans har en bra dialog. Vi har flera olika möjligheter till kommunikation. Vår hemsida är ett sätt för styrelsen och förvaltningen att föra ut information kring aktuella frågor. Vi använder oss också av anslags- och hissinformationstavlor, Facebook, Twitter och Instagram för information till dig.

Alla är delaktiga i ansvaret, varje enskild medlem och de medlemmar som åtagit sig ett uppdrag, är skyldiga att hela tiden försöka kommunicera på ett konstruktivt sätt när vi vill åstadkomma något bra eller när problem uppstår.

I flikarna till vänster hittar du det mesta du behöver veta om föreningen, vår förvaltning, kansli, husen och gårdarna som är vår gemensamma egendom. Ta gärna kontakt med förvaltningen om du vill veta mer eller har frågor.

Jack Lindstedt
Ordförande

Uppdaterad 2019-02-07