!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Din renovering

Samtliga renoveringar, ombyggnader och förändringar skall alltid anmälas till förvaltningen. Innan tillstånd lämnats har du inte rätt att påbörja din renovering.

Brf Ängsknarren 2001
Org nr 769607-2912
Fastighetsbeteckning Ängsknarren 4

För hyreslägenheter gäller särskilda regler.

Föreningen är fastighetsägare och ansvarar för huset. För alla stora förändringar som du vill göra i din lägenhet krävs föreningens godkännande. För vissa förändringar krävs även bygglov.

Allmänt

När du bygger om ska du ta hänsyn till dina grannar avseende störande ljud. Nedskräpning i trapphus, utanför portar eller på området är förbjudet. Byggavfall skall omhändertas senast samma dag det läggs ut under renoveringen, även om det läggs i s k Big Bag. Tillstånd för längre lagring kan lämnas av förvaltningen.

När tillstånd inte krävs men anmälan ska göras

Följande ombyggnader och renoveringar kräver inte tillstånd av förvaltning eller styrelse men skall alltid anmälas till förvaltningen. Dock måste samtliga arbeten nedan utföras på ett fackmässigt sätt. Inget arbete för utföras på tryckförande vatten eller el innan bevis på att entreprenören är certifierade för Säkra vatten eller bevis på auktorisation för el är lämnat till förvaltningen.

1. Byte av köksinredning och installationer som t ex blandare eller     installation av diskmaskin. För att byta spiskåpa/ fläkt krävs tillstånd.
2. Byte av vitvaror och installationer i badrum som t ex blandare, badkar, tvättmaskin, WC eller handfat.
3. Läggning av nytt parkettgolv
4. Tapetsering och målning

Tänk på att kasserade vitvaror inte får lämnas i återvinningsrummet. Inkludera hämtning av dina gamla vitvaror när du köper nya.

Tillstånd krävs för nedanstående åtgärder

Ombyggnad som medför ändringar av befintliga ledningar för el, VVS, avlopp eller om lägenhetens konfiguration skall ändras, t ex rivning/ flyttning av vägg, måste godkännas av förvaltningen. Ritning och arbetsbeskrivning på planerad ändring måste lämnas in för godkännande. Bevis på auktorisation för el, certifikat för Säkra vatten och certifikat för Våtrumsmetod ska också lämnas in.

I förekommande fall måste du anlita en professionell konsult på egen bekostnad för att det ska kunna avgöras om din förfrågan är genomförbar. Vad gäller ventilation tillhör denna förening, varför inga ingrepp/ ändringar i denna får göras utan skriftligt tillstånd. Ingrepp i bärande konstruktion som bjälklag eller hjärtväggar är inte tillåtet. Vid eventuella rumsbildningar ska dagsljuskrav och ventilationskrav uppfyllas.

Ansvarer för medlemmen

Medlemmen ansvarar för sitt projekt som byggherre, BAS-P och BAS-U. 

Din entreprenör måste ha försäkring samt F-skattesedel och lämna garanti enligt gällande normer f n fem år. 

Avisering innan ombyggnaden påbörjas

Avisera i ditt trapphus på anslagstavlan och i båda kringliggande trapphus. Aviseringen skall innehålla namn på ansvarig medlem, telefonnummer till antingen ansvarig medlem eller hantverkaren. Dessutom skall avisering ske tre dagar innan arbetet påbörjas. Ange start- och slutdatum så gott det går att planera. 

Oljud av typ bilning i betong, borrning eller spikning

Ihållande oljud vid renovering och ombyggnad får endast förekomma vardagar kl 10.00–16.00, inte alls på lördagar, söndagar, långhelger eller klämdagar. Mindre åtgärder som tavelupphängning, att skruva upp en hylla eller skåp, en lampa eller motsarande avses inte. Vid storhelger som jul/ nyår, påsk, Kristi Himmelsfärd, Midsommar, Allhelgona-helgen är renoveringsarbeten inte tillåtna. Detta inkluderar även s k klämdagar i samband med helgerna. Tänk på att du och dina grannar bor här och har rätt till skälig ro och vila.

Ombyggnader där bygglov eller bygganmälan krävs samt där åverkan skall göras på bärande konstruktioner inkl. bilning i golv 

Grunden är att ingrepp i bärande konstruktion är inte tillåten. Undantag kan göras vid bardrumsrenoveringar då man måste byta och flytta golvbrunnar. Flyttning av köksavlopp eller dragning av avlopp på vägg är inte tillåtet.

En ritning med kvalitet nog för bygglovsansökningar lämnas in till förvaltningen. Ärendet skall handläggas av en behörig och licensierad byggkonsult. Konsulten avgör därefter fortsatt tillvägagångssätt inklusive bygglovsansökan eller bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret samt huruvida en konstruktör behöver användas för att avgöra hållfasthetsfrågor. Konsulten ansvarar även för att medlemmen och förvaltningen hålls uppdaterad.  

KOSTNADER OCH ANSVAR

Medlems ansvar vid renoveringsarbeten

Bostadsrättshavaren är ansvarig för allt renoveringsarbete som genomförs i bostadsrättshavarens lägenhet enligt föreningens stadgar §10, §11, §12 och §13, medlems ansvar. Det är du som byggherre för din reovering bär byggherreansvaret enl lag och fordningar.

Samtliga kostnader för konsult och ev. konstruktörer samt avgifter för bygglov och/eller anmälan bärs av den sökande med antingen direkt fakturering från byggkonsult eller då fakturor kommer till föreningen, vidarefakturering av dessa till medlemmen. Allt arbete måste utföras av fackmannamässigt och beaktande av gällande föreskrifter. Intyg av behörigheter ska kunna uppvisas. Det är upp till medlemmen att se till att hantverkare och entreprenörer som engagerats av bostadsrättshavaren visar omdöme och aktsamhet med föreningens egendom. Byggavfall som tillfälligt måste placeras utanför trapphus skall bortföras senast samma dag efter materialet lagts ut. Tillstånd för längre lagring lämnas av förvaltningen. Sker inte detta kommer föreningen att beställa borttransport på medlemmens bekostnad. Föreningens återvinningsrum får inte användas för byggavfall. Det gäller även kasserade vitvaror.

Ovanstående är en förutsättning för att få tillstånd till en ombyggnad där sådant krävs. Om reglerna inte följs riskerar man att få återställa lägenheten och ytterst att nyttjanderätten till lägenheten sägs upp och att lägenheten tvångsförsäljs.

ÖVRIGT

Infravärme

Måste monteras av fackman som också vet hur kabeldragningen ska göras. Det går inte att dra vanliga skarvkablar genom vägg. Fast montage ska matas med fast kabel.

Inglasning av balkong 

Bygglovet som gäller för närvarande medger inglasning med flera glas utan ram än tidigare bygglov med stående glas med metallram. Senaste bygglovet finn nedan att ladda ned.

Balkongmarkiser

Takmarkiser får inte fästas på väggen utanför balkongen. Markisväv på balkongräcket är inte tillåtet. Gäller de nya balkongfronterna i glas från år 2014 och 2015.

Målning av balkong 

Om du målar din balkong använd vitt i nyansen NCS 0502-Y. Du kan om du har inglasat välja att behålla den mellanbruna nyansen.

Balkonger utan inglasning måste vara vita enl färgnyansen ovan.

Diskmaskin 

Monteras av fackman. Be försäljaren om hjälp vid köp. Glöm inte att översvämningsbricka måste monteras vid installation. Köps på samma ställe. Ovan avser golvplacerad maskin.

Kyl och frys

Godkänt underlägg ska även användas under kyl och frys. Köps på samma ställe som man köper vitvaror.

Handdukstork

Handdukstork kopplad till värmesystemet eller det cirkulerande varmvattnet är inte tillåtet. Anledningen är att förningen inte kan ta ansvar för annans egendom kopplad till förningens värmesystem. Risk för bakterietillväxt och smittspridning föreligger för handdukstorkar kopplade till det cirkulerande varmvattnet.

Köksfläkt/ spiskåpa

På Ängsknarren använder man sig av en spiskåpa, imkåpa, som kopplas till husets system. Kåpan har ingen fläkt utan regleras med ett spjäll på kåpan. Kåpan ser ut som en vanlig fläkt och finns i olika fabrikat. Spiskåpan ska justeras av vårt ventilationsföretag efter installationen. Har man i kolfilterfläkt installerad får den inte bytas till en kolfilterfläkt vid utbyte utan bara till en spiskåpa. Mera om spisfläktar här.

 

Dokument

renoveringsregler.pdf 2017-04-28
2016-04-25#bygglov balkonginglasning.PDF 2019-01-29

Uppdaterad 2019-01-29