!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regler

För allas trevnad här på Ängsknarren är det viktigt att känna till de boenderegler vi måste följa.

Störande ljud får inte förekomma mellan kl. 22.00 och 07.00.  På helger uppmanas till särskild hänsyn under morgontimmarna. Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Om du upplever att du blir störd av din granne, är det trevligast om du först försöker lösa problemet direkt med honom/henne. Den som stör kanske inte alls är medveten om att det låter hos dig. Om det inte hjälper kan du kontakta förvaltaren skriftligen för vidare handläggning.

När du köpt din nya bostadsrätt vill du säkert göra i ordning den på ett sätt som passar dig. Det kan vara allt från att sätta upp nya hyllor till att ta ner väggar och lägga golv. Tänk på dina grannar när du gör din renovering. Förvarna alltid om du planerar ett arbete som kommer att ge oljud. Sätt upp en lapp i trappuppgången där du informerar om tidsplan och under vilka tider du kommer att störa. Mer information om renovering hittar du under rubrikerna Din renovering och Säkerhet.

Vi är väldigt stolta över våra innergårdar. De är till för vår allas trevnad med grillplatser, lekplatser och boulebana. Tänk därför på att dela med dig med till dina grannar och lämna snyggt och rent efter dig. Matrester lockar till sig bl a råttor och kaniner. Därför är det extra viktigt att plocka undan efter dig när du har grillat. Tänk också på att inte mata fåglar och andra djur från balkongen eller i närheten av huset.

Det är trevligt med blomlådor på balkongerna, men olyckor har inträffat där lådor placerade på utsidan har fallit ner. Därför måste dessa sättas på insidan av balkongräcket. Gäller även dig som har en takterrass - balkong. 

Grilla mera. Om du vill grilla på din balkong eller altan är det endast tillåtet att använda el-grill. Vill du grilla med kol använder du lämpligast någon av de två grillar föreningen håller med som finns på varje gård.

Rökning är inte tillåten i hissar, trapphus och utanför entréer, i källare, på vind eller andra gemensamma utrymmen. Tänk på brandrisk och att många är allergiker.

Rasta inte ditt husdjur i närheten av sandlådor/ lekplatser. Håll djuret kopplad och självklart används de svarta påsarna. Rastning är inte tillåten på Ängsknarrens gräsmattor.

Gemensamma lokaler.  Lämna alltid lokalerna städade och i ordning precis som du själv önskar finna dem när du kommer dit.

Källar- och lägenhetsförrådsgångar. Det är inte under några omständigheter tillåtet att förvara eller lagra tillhörigheter eller andra saker i gångar. Görs det kommer det att plockas undan utan avisering och skickas för återvinning. Kostnaden debiteras tillhörigheternas ägare. Föreningen har inget ansvar för saker som skickas till återvinning. Gällande brandskyddsregler och försäkringskrav reglerar ovan och ska följas. Det är inte tillåtet att förvara tillhörigheter av ylle, silke eller päls utan att det är väl inplastat eller skyddat mot mal.

Cykel- och barnvagnsrum. Se under rubriken Cyklar och barnvagnar.

Takterrass/ balkonger. Balkonger som ligger högst upp i husen, sk takterrasser, utgör också en del av yttertaket i husen. För att underlätta avrinningen av vatten, snö och is får inte trall, plattor eller annat vara utlagda där under perioden 1 november till 31 mars. För de fåtal som har tak på sina takterrasser gäller inte ovan.

Balkonger. Belysning, som julbelysning, är inte tillåtet att anbringa på utsidan av balkongräcket av glas. Tänk på att dina grannar kanske inte tycker blinkande och pulserande ljus i olika färger är lika trevligt som du. Hänsyn till varandra är ledorden på Ängsknarren.

Uppdaterad 2016-12-16 av förvaltningen