!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugor

I varje huslänga finns två gemensamma tvättstugor och torkrum. Dessa hittar du i portarna till;

Geijersvägen 16-18 (i källargången) samt 24

Kristinebergsvägen 44 samt 48 (i gången)

Kristinebergsvägen 30 (i gången) och 34

Kristinebergsvägen 18 och 22

Kristinebergsvägen 8 (i gången mot gården) och 14 (i källaren)

Lindhagensgatan 71 och 81

 

Varje tvättstuga är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, en mangel och ett torkrum med avfuktarfläkt. Varje hus har vardera en kall- och en varmmangel.

 

Tvättstugorna i K8 och K30 är utrustade med mattvätt, större tvättmaskin, samt en fristående centifug. Boende på Lindhagensgatan och Kristinebergsvägen 4-26 kommer in i K8. Boende på Kristinebergsvägen 28-50 samt Geijersvägen kommer in på K30.
 

Tvättiderna är

Måndag – Fredag
07.00 - 10.00
10.00 - 13.00
13.00 - 16.00
16.00 - 19.00
19.00 - 22.00

Lördag – Söndag
10.00 - 13.00
13.00 - 16.00
16.00 - 19.00
19.00 - 22.00

Du bokar tvättid i respektive tvättstuga med bokningscylinder. Bokning på annat sätt, t ex papperslapp, föremål, etc accepteras inte. Det är endast möjligt att boka en tvättid i taget.
Om du inte infinner dig i tid till din bokning har vem som helst rätt att ta tvättstugan i anspråk efter 30 minuter.

 

 

Använd din bokningscylinder till att låsa "din" tvättstuga under din tvätttid.

 

Om du upptäcker något fel i tvättstugan felanmäler du detta till förvaltningen, felanmalan@angsknarren.se. Det finns skyltar på kedja som du lätt fäster vid den trasiga maskinen.

 

Är din bokningscylinder sönder eller sliten byter vi ut den åt dig utan kostnad. Glömmer du dina nycklar i tvättstugan kontakta förvaltningen så låser vi upp åt dig.

 

Lämna lokalen städad efter dig, vänligen.