!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor & återvinningsrum

Pizzakartonger och andra kartonger är förbjudet att slänga i sopnedkast. Sönderdela dem och lägg de i soppåsar innan de slängs. 

Vanliga hushållssopor slängs i sopnedkasten i respektive trappuppgång. Släng bara sopor i knutna soppåsar. 

Är det missljud från luckan till sopnedkastet kan det vara tecken på sopstopp. Felanmäl det då till förvaltningen utan dröjsmål så inte hela sopnedkastet måste stängas. felanmalan@angknarren.se

För större sopor har föreningen ett återvinningsrum. Öppet dagligen mellan kl 06.00 till 22.00. Detta är beläget bredvid garaget till höger om garageporten, Kristinebergsvägen 2. I återvinningsrummet finns behållare för tidningar, glas, kartonger, elavfall, batterier och andra grovsopor. Kom ihåg att det inte är tillåtet att slänga miljöfarligt avfall som t ex lösningsmedel och färg i återvinningsrummet. Byggavfall och vitvaror får heller inte slängas där. Vi debiterar felaktigt slängt avfall utan avisering. Återvinningsrummet är kamraövervaktat för din säkerhets skull.

Vänligen se till att inte obehöriga för tillgång till rummet. Om återvinningsrummet missköts blir man avstängd för utredning. 

Miljöfarligt avfall lämnas på stadens återvinningscentraler. Se www.stockholm.se/avc  

Mobila miljöstationen turlista

Källsortering Stockholm återvinning

Möbelåtervinning och bortforsling Pixall Tfn 073 837 17 17 

Uppdaterad 2017-04-11