!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage & parkering

Varmgarage finns inom föreningen. Det är beläget på Kristinebergsvägen 2, mellan huset på Lindhagensgatan och nästa hus på Kristinebergsvägen. Föreningen har 186 p-platser i garaget till uthyrning för föreningens medlemmar. Vi har dessutom 13 mc-platser, burplatser, till uthyrning.

Gästparkering bokar du under Gästparkering

Fjärröppnare för garageporten finns nu att köpa av förvaltningen. Med den öppnar man garageporten trådlöst. Priset är 200,- kr och finns att beställa av förvaltningen. Kostnaden läggs på din avi.


Kostnaden för en garageplats är fn 1 000,- kr/ månad för medlem, mc-platserna kostar 310,- kr/ månad för medlemmar.  Kontakta förvaltaren på tfn 070 385 98 20 eller e-posta till 
forvaltaren@angsknarren.se om du har frågor rörande uthyrning eller om du vill ställa dig i kö för en garageplats. För närvarande är kön till garageplats över sex månader. Platser finns lediga för mc, vespor och mopeder. För externa intresserade har vi ingen kö längre, vänligen vänd er till Corepark Lindhagen

Garageplatskön 2019-02-01 är 18 i kön.

Avtalat är ett fordon per garageplats. Man får heller inte göra om platsen till förråd. Det är inte tillåtet att t ex ha bil och motorcykel uppställda på samma kontrakt. Brandskyddskrav tillåter inte avskärmning eller lagring av saker under innertaket 0,50 m ned. Garaget är enkelriktat och hastigheten är max 10 km/ t.

Undvik i möjligaste mån bilar på innergårdarna I- och urlastning är tillåtet. 

Parkeringsförbud - Kontrollavgift. På Kristinebergsvägen 2-50 råder det parkeringsförbud. Gatorna är brandgator. I och urlastning är tillåtet. Kontrollavgift på 500,- kr tas ut på felparkerade bilar.

Vespor och MC.s parkeras som bilar på avsedd parkeringsplats. Mopeder parkeras i cykelställen på gårdarna inte i cykelrum p g a brand- och försäkringsskäl. Cykelrum och cykelställ är bara till för fungerande cyklar. 

 

Uppdaterad 2019-02-11